Logo

Witamy na platformie zakupowej eB2B GSP Business, Benefits, Contacts, Profit

Obowiązek Informacyjny eB2B 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gas Storage Poland sp. z o.o. (GSP) z siedzibą w Dębogórzu, przy ul. Rumskiej 28;
• Spóła wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w lokalizacji Gas Storage Poland sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa oraz pod adresem e-mail:iodo@gas-storage.pl, tel. 48 22 860 05 00
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do podpisania umowy.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania lub po upływie obowiązków prawnopodatkowych oraz przez okres dochodzenia roszczeń.
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:
  • ​ Zewnętrzne kancelarie prawne,
  • Podmioty zapewniające obsługę systemu informatycznego Administratora,
  • Firmy realizujące obsługę księgową,
  • Upoważnione podmioty na ich uzasadniony wniosek.
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..